BOUW CONTRACTERS WEST B.V.
De Gouw 70
1693 DD  Wervershoof
Telefoon:06 - 2095 7375
K.v.K.:371 42 033BCW Bouw Contracters West
sámen bedenken - wíj realiseren, besparen en garanderen

Samen bedenken

Het idee als begin van alles... ondernemen vergt ruimte. Complete nieuwbouw? Uitbreiding? Renovatie en herindeling? Bouw Contracters West is steeds vaker meedenkpartner in het vroegste stadium. We luisteren goed en kijken nét even anders naar uw activiteiten. Dat maakt vaak meer mogelijk voor hetzelfde geld. Of leidt tot directe besparingen. Gestructureerde inventarisatie van wensen en eisen biedt een duidelijk kader. Uw eigen visie op ontwikkeling van onderneming en branche voegt informatie toe. Ideeën en plannen krijgen vorm. Schetsen, 3D presentaties, eerste begrotingen. Onze ervaring in het bedenken van oplossingen helpt.


Meer weten >

© BCW / Martinic 2008-2013