BOUW CONTRACTERS WEST B.V.
De Gouw 70
1693 DD  Wervershoof
Telefoon:06 - 2095 7375
K.v.K.:371 42 033BCW Bouw Contracters West
sámen bedenken - wíj realiseren, besparen en garanderen

Betrokkenheid

Onze kennis en ervaring koppelen we aan úw wensen en eisen. We vormen een team met opdrachtgevers. We realiseren ons donders goed dat het om hun geld en bedrijf gaat. Hoe duidelijker je met elkaar in zee gaat, hoe groter de zekerheid van optimaal resultaat. Daarom besteden we veel aandacht aan inventarisatie van eisen en wensen. Duidelijke projectomschrijvingen, harde afspraken met degene die wij inschakelen. En tijdens voorbereiding en bouw constante controle, op voortgang, op kwaliteit, op naleving van wet- en regelgeving. In zúlk betrokken partnership ligt de basis voor het werken met Bouw Contracters West.


Meer weten >

© BCW / Martinic 2008-2013